چرا بابا لنگ دراز شویم؟

در سال گذشته حین مراحل گزینش، ما با دانش‌آموزان و یا احیانا دانشجویانی مواجه ‌شدیم که علی‌رغم استعداد و انگیزه قابل توجه، به علت شرایط مالی نامساعد، از شرکت در دوره صرف‌نظر ‌کردند. مدرسه تابستانی کسب ‌و کار با حداکثر توان خود از چنین افرادی حمایت کرد اما متأسفانه بعلت کمبود منابع باز هم دوستانی بودند که ما از همراه داشتن ایشان باز ماندیم. لذا بر آن شدیم تا در سال 1394 با یاری گرفتن از افراد دلسوز تربیت نسل جوان ایرانی و با اهدای کمک هزینه‌ی تحصیلی، افراد بیشتری را برای شرکت در مدرسه یاری برسانیم. باشد که دغدغه پرداخت هزینه‌ها، مانعی بر سر راه استعدادهای این مرز و بوم نباشد.

یافتن افراد واجد شرایط

ارزیابی اولیه در مورد شرایط مالی شرکت کنندگان، در فرم ثبت ‌نام با سوال‌هایی نظیر شغل پدر، شغل مادر، آدرس منزل، شرایط سکونت (استیجاری یا تملک)، شماره تلفن منزل و دریافت فیش حقوقی والدین صورت می‌گیرد. شناسایی نهایی افراد مورد نظر، اما در حین مصاحبه عمومی مدرسه کسب و کار اتفاق می‌افتد. افراد واجد شرایط کسانی خواهند بود که در مصاحبه‌های تخصصی دارای استعداد و انگیزه بوده و به عنوان افراد متمایز و برجسته تشخیص داده شوند و خانواده آنها در این زمان دارای شرایط مالی مساعد جهت پرداخت هزینه دوره نباشد.

بعد از شناسایی افراد واجد شرایط و البته با کسب رضایت از آنان، لیستی از افراد، مشخصات فردی و مهارتهای منحصر به فرد آنان و هم‌چنین شرایط مالی‌شان در اختیار حامیان محترم قرار خواهد گرفت تا امکان انتخاب “جودی” [1]برای یاری‌گر وجود داشته باشد.

لطفا صبر کنید

اگر حمایت از “جودی” به صورت آشکار باشد، امکان همراهی و ارتباط بلندمدت بابا لنگ دراز به صورت‌های مختلف از جمله به شکل منتور و حمایت‌های معنوی در مسیر کارآفرینی او وجود خواهد داشت.

حامی گرامی از بین افراد متقاضی، بسته به تمایل خود یک یا چند نفر را انتخاب کرده و هزینه‌های شرکت در دوره را از طرف ایشان متقبل می‌گردد.

 

——————————————————————————–

[1]جودی ابوت، نام دانش‌آموز تحت حمایت مالی بابا لنگ‌دراز در کتاب “بابا لنگ‌دراز” اثر جین وبستر می‌باشد.