با توجه به اینکه منابع مالی محدودی جهت اختصاص کمک هزینه تحصیلی به پذیرفته‌شدگان توسط مدرسه جذب شده است، چنانچه تصور می‌کنید از افرادی هستید که استحقاق استفاده از این منابع را جهت تأمین درصدی از شهریه مدرسه را دارید، فرم ذیل را اینجا پرکنید.

این استحقاق به معنای آن است که :

  •    قابلیتها و صفات بارزی دارید که شما را نسبت به بقیه ارجح میکند.
  •   در حال حاضر امکان پرداخت شهریه کامل مدرسه را ندارید.

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است