“اگر نیت یک ساله دارید، برنج بکارید. اگر نیت ده ساله دارید، درخت غرس کنید. اگر نیت صد ساله دارید، آدم تربیت کنید.”

میرزا تقی خان امیر کبیر

 

توانمندسازی به مهارت‌های ضروری زندگی و کسب و کار، جاده‌ای است که نوجوانان و جوانان را به سرزمین طلایی رویاهایشان رهنمون می‌شود.

در مدرسه‌ی تابستانی کسب و کار دانشگاه شریف، شکستن قالب‌های دست‌ و پاگیر ذهنی، به خلق ایده‌های نوآورانه منجر می‌گردد، یادگیری مهارتهای ارتباطی، ارائه ایده را تسهیل می‌کند و فراگیری مهارت‌های کارآفرینی، مسیر تجاری‌سازی ایده و توانمندی مالی را برای نوجوانان و جوانان هموار می‌نماید.

با ما نیتی صد ساله کنید و مددی کنید تا انسان‌هایی به مراتب توانمندتر از خودمان، برای دنیای ناشناخته فردا، تربیت کنیم.

نحوه حمایت مالی

  • حمایت کلان (اسپانسرینگ)
  • حمایت خرد
  • بابا لنگ‌دراز