چرا نوشتن، یک مکمل ضروری برای خلاقیت است؟

bp13

از روزهای اول مدرسه، متوجه شدم که دیدگاهی که من به نوشتن دارم، اصلاً بین بچه ها رایج نیست. بعد ادامه مطلب 

فرایند خلاقیت

creativity17

شاید شما هم دوست داشته باشید ایده های جدید خلق کنید. به نظر شما، ایده های جدید کاملا تصادفی به ادامه مطلب

موانع خلاقیت

creativity21

گاهی چیزهایی که از قبل آموخته می شوند، یکی از موانع اصلی بر سر راه خلاقیت هستند. این دانسته ها به ادامه مطلب 

نکاتی در مورد نقش خلاقیت در پیشرفت جوامع

top_small

اجازه بدهید با این جمله شروع کنیم که موفقیت امری طبیعی نیست بلکه یک موضوع غیر طبیعی و در واقع ادامه مطلب

خلاقیت و نوآوری

crativity4

ابداع به معنی خلق چیزی از صفر یا هیچ، فقط مخصوص خداوند است. فقط خداست که همه ی خلقت را بدون ادامه مطلب

مفهوم خلاقیت

creativity7

نگاه کردن متفاوت به مساله و رسیدن به یک راه حل جدید، همان چیزی است که عموماً از آن به “خلاقیت ” تعبیر ادامه مطلب