• نام استاد:

    دکتر فیض بخش

  • زمان:

  • مکان:

  • هزینه:

  • مهلت ثبت نام:

توضیحات:لطفا از طریق لینک زیر نسبت به پرداخت هزینه دوره (۵۰۰۰۰ تومان)  بابت مدرسه تابستانی کسب و کار، جهت قطعی کردن ثبت نام خود، اقدام کنید.

sdf

معرفی کارگاه

در بین درس‌هایی که از دوران دبستان تا به حال آموخته‌اید، آیا هرگز درسی متمرکز بر تفکر خلاق و اندیشه داشته‌اید؟

به احتمال زیاد جواب شما به این سؤال منفی است. چرا که ساختار سیستم آموزشی متداول، مبتنی بر تفکر خلاق نبوده بلکه به طور عمده بر سه اصل 1) حفظ کردن، 2) خلاصه کردن و 3) تجزیه / تحلیل کردن استوار است. این روش آموزش تجزیه ای / تحلیلی خود برآمده از ساختار نگرشی رنسانس اروپایی است که حدود شش قرن در جهان سابقه دارد. شواهد و قرائن موجود حاکی از آغاز تغییر در ساختار نگرشی رنسانس اروپایی بوده و انتظار می رود ساختار نگرشی جدیدی با نام «رنسانس نو» پدید آید. ساختار نگرشی رنسانس نو بر مبنای روش تفکری منسجم[1] استوار است. این دو ساختار نگرشی در تضاد با یکدیگر نبوده و هم را نقض نمی‌کنند، بلکه به صورت موازی و همزمان در حیطه‌های متفاوت، دارای کاربرد بوده و عمل خواهند کرد.

کارگاه تفکر خلاق بر آن است که با آموزش این ساختار نگرشی جدید، فرصتی جهت همگام شدن نوجوانان و جوانان با تغییر و تحولات دنیای امروز و فردا فراهم آورد. این کارگاه آموزشی حول چهار محور در 8 ساعت ارائه می‌گردد:

1) آشنایی با ساختارهای نظری تفکر منسجم که برآمده از نگرش‌های رنسانس نو می‌باشد.

download