اطلاعات کارگاه 

نام استاد:دکتر فیض بخش

زمان کارگاه:سه شنبه 25 آبان

هزینه:300 هزار تومان

مهلت ثبت نام : شنبه 23 آبان

توضیحات:لطفا از طریق لینک زیر نسبت به پرداخت هزینه دوره (سی صد  هزار تومان)  بابت مدرسه تابستانی کسب و کار، جهت قطعی کردن ثبت نام خود، اقدام کنید.

sdf

معرفی کارگاه

در مورد تعريف كارآفريني ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد و درك كامل مفهوم نيازمند اطلاع از ديدگاه هاي بين رشته اي مي باشد. كارآفريني برحسب ماهيت خود و توجه محققان رشته هاي مختلف از نظر روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، صنعت و حتي تاريخي تعريف شده است.
واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي ” Entrepreneurs ” به معناي “متعهد شدن ” نشات گرفته است كارآفريني اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامي مكاتب اقتصادي از قرن 16 ميلادي تا كنون به نحوي كارآفريني را در نظريه هاي اقتصادي خويش تشريح نموده اند.
كارآفريني از مباحثي است كه در تمامي ابعاد توسعه اقتصادي و اجتماعي از حدود 20 سال به اين طرف عملاً در دنياي تجارت و كسب و كار مطرح شده است.

تفکر سیستمی3