کارگاه طرح تجاری

طرح‌تجاری سند رسمی شرکت است که کارآفرین را با تمام عناصر درونی و بیرونی ای که در شروع فعالیت بیشتر  

کارگاه تفکر خلاق

در بین درس‌هایی که از دوران دبستان تا به حال آموخته‌اید، آیا هرگز درسی متمرکز بر تفکر خلاق و اندیشه داشته‌اید؟ بیشتر