آموزش مبانی حساب‌داری و مالی

مبانی حساب‌داری و علوم مالی جزء اصول اولیه و لازم برای راه‌اندازی و ادامه هر کسب‌وکاری می‌باشد. در طی دوره با روش‌ها و بازی‌های مختلف و متنوع این مبانی به دانش‌آموزان و دانش‌جویان ارائه می‌گردد تا بتوانند با این اصول به‌صورت مقدماتی آشنا شده و ضرورت یادگیری آن را احساس کنند.