آشنایی با رشته‌های تحصیلی و حرفه‌ها

با توجه به برگزاری مدرسه‌ی تابستانی کسب و کار در فضای دانشگاه صنعتی شریف، فرصت مناسبی برای آشنایی با رشته‌‌های دانشگاهی و مسیرهای شغلی فراهم خواهد آمد. در این برنامه از رتبه‌های برتر هر کدام از رشته‌ها دعوت شده است تا تا در یک فضای دوستانه در ارتباط با رشته تحصیلی‌و بازار کار آن رشته با شرکت کنندگان صحبت داشته باشند. این برنامه کمک می‌کند تا از الان بتوانید بر اساس علاقه واقعی خود، انتخاب درست‌تری داشته باشید.