تفکر سیستمی

هدف نهایی در آموزش تفکر سیستمی، فراهم کردن روشی اثربخش برای تفکر در مورد سیستم ها و پیچیدگی‌های آن‌هاست. سیستم هایی که به‌وجود آورنده‌ی تمامی رویدادهای خوشآیند و بدآیند پیرامون ماست.
در تفکر سیستمی مخاطب یاد می‌گیرد که چگونه ریشه‌ی مشکلات را بیابد و چگونه با شناسایی قابل کنترل‌ترین اجزا و ساختارهای سیستم، راه‌حلی خلاقانه برای هدایت سیستم به سمت مطلوب خود پیدا کند.
ما در مدرسه تابستانی کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف، با زبانی ساده یاد می‌گیریم چگونه از تفکر سیستمی برای حل مسائلمان استفاده کنیم.