مزایای کار تیمی

مزيت اصلي کار‌تيمي نسبت به کارگروهي، کارآيي و اثربخشي بالاي آن بوده که بخش عمده آن ناشی از خاصيت هم افزايي در کارتيمي است.

تیم ها می توانند بدون در اختيار داشتن افراد بزرگ، کارهاي بزرگ انجام دهند. به عبارت دیگر، کارتيمي برخلاف کارگروهي، متکي به فرد خاصي نيست.

افراد تيم، آرمان مشترکي داشته که به آن ايمان و اعتقاد دارند. علاوه بر این،  در هدفگذاري ها و تصمیم گیری ها نیز سهيم اند. این ویژگی ها باعث می شود نسبت به تیم احساس تعلق کرده و انگیزه ی بالایی برای انجام هر چه بهتر کارها داشته باشند.

در تيم ها، بيان عقايد مختلف تشويق مي شود، این موضوع باعث ایجاد ارتباطات باز و صادقانه شده و اعتماد عميق تري بین افراد ایجاد می کند.

 البته همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، این مزایا فقط در صورتي وجود خواهند داشت که تيم سازي به خوبي انجام گرفته باشد.

تیم ها در کنار این مزایای غیر قابل انکار، معایبی نیز دارند:

براي موفقيت‌آميز بودن فعالیت های یک تیم، باید در طراحی آنها، مسائل بسیار زیادی مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت تیم ها در مسیر کاری خود، با چالش هایی رو به رو خواهند شد که توانایی لازم برای مقابله و فائق آمدن بر آن ها را ندارند. به طور مثال، ترکیب اعضای تیم بسیار مهم است. چرا که درگیری بین اعضا، یا عدم توافق آن ها در رابطه با چگونگی اداره ی تیم، می تواند فعالیت های تیم را مختل کند.

پیدا کردن افراد مناسبی که مهارت های کار تیمی داشته باشند، مشکل است اما میتوان با آموزش های مناسب، این مهارت ها را در افراد مختلف، ایجاد و تقویت کرد. در صورت عدم وجود آموزش های لازم در زمینه ی تیم سازی و رهبری تیم، بسیاری از تیم ها (خصوصاً در دراز مدت)، کارایی و اثر بخشی خود را از دست داده و هم افزایی منفی را تجربه می کنند که این مساله باعث ایجاد نوعی عدم اطمینان نسبت به تیم ها می گردد.

 منبع : “کارآفرینی ، یک جرعه از بینهایت”، سید علیرضا فیض بخش