چه كساني طرح‌تجاري را مي‌نويسند؟

در نوشتن طرح‌تجاري، خود كارآفرين نقش اساسي را ايفا مي‌كند. چرا که بیش از دیگران با ماهیت ایده اش آشناست. با این وجود، بهتر است طرح‌ تجاري توسط كل افراد تيم مديريتي و اجرايي كسب‌وكار نوشته ‌شود تا احساس تعلق آنها را به كار افزايش داده و اطلاعات لازم را به آنها منتقل ‌كند.

هر فرد براساس تخصصي كه دارد مطالب بخش مربوط به خود را از طرح‌تجاري تهيه مي كند، اما در نهایت لازم است يك نفر مسؤوليت هماهنگ كردن كل مجموعه، نوشتن و ويراستاري نسخه‌ي نهايي طرح‌ را برعهده بگیرد.

علاوه بر این مي‌توان در نوشتن هر بخش، از مشاوره‌ي متخصصين نيز استفاده كرد. براي اين که مشخص شود وجود يک مشاور لازم است يا خیر، كارآفرين بايد تعيين كند كه چه مهارتهايي دارد و ‌در چه مهارت‌هايي، به چه‌ميزان دچار کمبود است. مشاورين در تعامل با کارآفرين مي توانند قسمتهايی که کارآفرين به آن فکر نکرده است را پيدا کرده و تکميل کنند.

منبع : “کارآفرینی ، یک جرعه از بینهایت”، سید علیرضا فیض بخش