سيد هاشم زرين كيا، دانشجوى كارشناسى مهندسى صنايع

مطمئناً اين دوره تابستان مدرسه ى كسب و كار انقدر ارزش داشت كه من هفته اى سه بار هر بار چهارصد كيلومتر رو طى كنم و به خاطر اين كه تو اين كلاس ها شركت كنم، از خيلى چيز ها بزنم نتيجه اش هم شد تغيير ديدم به زندگى و…..

و پيدا كردن سرنخ هاى بزرگ

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید