آشنایی با شاخصهای استارتاپ ژنوم برای سنجش وضعیت کارآفرینی مناطق مختلف

در این چارچوب، از هشت شاخص برای سنجش وضعیت کارآفرینی در یک منطقه استفاده می شود.

شاخص خروجی استارتاپ: این شاخص نشان دهنده ی مجموع فعالیتهای کارآفرینانه در یک منطقه می باشد که جمعیت و بلوغ استارتاپ ها در آن منطقه را کنترل می کند.

شاخص تامین مالی: این شاخص میزان فعال بودن و جامع بودن سرمایه‌های ریسک پذیر در یک اکوسیستم را نشان می دهد.

شاخص عملکرد شرکت: این شاخص مجموع عملکرد و توان عملکردی بالقوه شرکتهای استارتاپ را در یک اکوسیستم می سنجد با متغیرهایی مانند درآمد، اشتغال زایی، و توان بالقوه شرکتها برای رشد را در یک اکوسیستم استارتاپی می سنجد.

شاخص نگرش و طرز فکر: این شاخص این را می‌سنجد که با چه کیفیتی بنیان‌گذاران در یک اکوسیستم مانند یک کارآفرین بزرگ می‌سنجند؟ ویژگیهای یک کارآفرین بزرگ عبارتست از؛ که آرمانگرا بودن، انعطاف‌پذیری، میل و رغب ذاتی زیاد برای مواجه شدن با ریسک، اخلاق کاری قوی و توانایی برای مواجه شدن با چالشهای پیش‌روی یک شرکت استارتاپ

شاخص میزان تعیین کردن روندها: این شاخص میزان سرعت یک اکوسیستم در انطباق دادن خودش با تکنولوژی‌های جدید، فرآیندهای مدیریتی، و مدلهای بیزینسی را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود که اکوسیستم هایی که خودشان را منطبق با آخرین وضعیت قرار دهند، در طول زمان، عملکرد بهتری داشته باشند.

این شاخص، شانسی خوبی دارد که به عنوان یک شاخص پیشرو درباره‌ی موفقیت آینده‌ی یک اکوسیستم باشد.

شاخص پشتیبانی: این شاخص، کیفیت شبکه پشتیبانی اکوسیستم را اندازه گیری می‌کند که شامل میزان رواج مشاوره و پشتیبانی، ارائه‌ دهندگان خدمات و انواع روشهای تامین مالی

شاخص استعداد: این شاخص به طور مبنایی اندازه گیری می کند که در یک اکوسیستم بنیانگذاران از چه درجه ی استعدادی برخوردار می‌باشند که شامل سن، تحصیلات، تجربه راه اندازی استارتاپ، تخصص در حوزه صنعت، میزان توانایی برای کاهش ریسک و نرخ موفقیت استارتاپ‌های قبلی.

شاخص تمایز: این شاخص اندازه‌گیری می کند که تفاوت یک اکوسیستم با سیلیکون‌ولی تا چه حد می باشد که شامل اطلاعات دموگرافیک و نوع شرکتهایی است که در آن اکوسیستم راه‌اندازی شده اند.

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید