اندازه گیری کارآفرینی نوآورانه

 

اندازه گیری صحیح و مناسب، یک اقدام حیاتی جهت حمایت کردن از کارآفرینی های نوآورانه است، و مزایای آن برای تصمیم گیران و سیاست­گذاران عبارت است از؛

ارزیابی سهم کارآفرینی نوآورانه جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی

فهم عوامل تعیین کننده و دشواریهای کارآفرینی که نقش حیاتی در طراحی سیاستهای نوآوری موثر دارد.

ارزیابی میزان موثر بودن رویکردهای سیاست­گذارانه متفاوت و منطبق کردن سیاستهای فعلی و طراحی وضعیت مطلوب

افزایش پاسخگویی عمومی در مورد سیاستهای مربوطه

اندازه گیری کارآفرینی و دینامیک های کسب و کار

تعریف

کارآفرینی طبق تعریف OECD عبارتست از فعالیتهایی که ارزش ایجاد می کنند از طریق خلق یا توسعه فعالیتهای اقتصادی با شناسایی و کشف محصولات، فرآیندها یا بازارهای جدید

آمار بر مبنای تعداد کسب و کارها

اطلاعاتی که شرکتها در موقع ثبت رسمی ارائه می دهند، پایه‌ی اطلاعات کارآفرینی می باشد؛ چرا که معمولا در موقع ثبت شرکت اطلاعات منابع مختلف اجرایی و نهادهای آماری ارائه می شود.

تا چند سال گذشته، بیشتر آمارهای کارآفرینی بر مبنای داده های کلی بوده است و هیچ آمار رسمی درباره‌ی این موضوع خاص نبود. برای پاسخ دادن نیاز به وجود شاخصهایی قابل مقایسه در موضوع کارآفرینی، برنامه ی (EIP) از سال 2006 آغاز به کار کرد که داده های بین المللی یکپارچه‌ای در مورد کارآفرینی بر مبنای منابع آماری رسمی جمع آوری و منتشر می کنند.

اندازه گیری

گزارش The OECD Entrepreneurship at a Galance مجموعه ای از شاخص ها برای اندازه گیری وضعیت کارآفرینی ارائه می دهد که شامل شاخص هایی در زمینه جمعیت بنگاهها (به عنوان مثال بخش بندی شرکتها بر اساس سایز ، میزان استخدام هر بخش، ارزش افزوده ی بنگاههای هر بخش و میزان صادرات بنگاههای هر بخش ) نرخ ایجاد بنگاه­ها، از بین رفتن و بقای آنها، ایجاد و از بین رفتن اشتغال (میزان شغل ایجاد شده و از بین رفته با ایجاد شرکت جدید ) کارآفرینی زنان ( تعداد زنان کارفرما و خوداشتغال، سهم و اندازه و صنعت بنگاههای ایجاد شده توسط زنان) و رشد ایجاد کسب و کارها (نرخ بنگاههای با رشد بالا و نرخ شرکتهای با رشد بسیار بالا(gazelle rate) می باشد.

شاخص های بنگاههای با رشد بالا

دو ویژگی اساسی معمولا میان بنگاههای با رشد بالا و دیگر بنگاهها تمایز ایجاد می کند؛ این شرکتها دارای رشد سریعی در سایز شرکت (که توسط میزان استخدام یا نرخ گردش مالی سنجیده می شود) می باشند واین رشد در یک دوره زمانی فشرده رخ می دهد. بنابراین این رشد سریع در نتیجه‌ی یک سری فعل و انفعالات اساسی و قابل مشاهده در درون بنگاه رخ می دهد. OECD بنگاههای با رشد زیاد را بنگاههایی تعریف می کند که میانگین نرخ رشد استخدامی سالانه‌ی آنها (یا گردش مالی) برای یک دوره ی سه ساله بیشتر از 20% می باشد. (با این شرط که از نقطه آغاز بررسی تعداد کارکنان بیشتر از 10 نفر باشد).

The OECD Entrepreneurship at a Galance نرخ بنگاههای با رشد زیاد بر اساس رشد استخدامی  و نرخ گردش مالی را برای کشورهای OECD منتشر می کند. بر اساس نرخ رشد استخدامی، بنگاههای با رشد بالا شامل تنها 3.5% تا 6% کل بنگاهها می شود و این سهم بر اساس نرخ گردش مالی، 20% کل بنگاهها می باشد.

همچنین در بیشتر کشورها، بنگاههای با رشد زیاد (بر اساس تعداد استخدامی) بیشتر در حوزه ی خدمات دیده می شود و بر اساس نرخ رشد گردش مالی، بیشتر در بنگاههای تولیدی قابل رویت می باشد.

اندازه گیری شرکتهای با رشد بسیار بالا (Gazelles)

شرکتهای با رشد بسیار بالا یا غزالها، زیر دسته ای از شرکتهای با رشد بالا می باشد که پنج سال یا کمتر از تاریخ تاسیس آنها از انتهای دوره ی سه ساله ی مشاهده می گذرد.

The OECD Entrepreneurship at a Galance نسبت غزالها را بر اساس نرخ رشد استخدامی و نرخ رشد گردش مالی در کشورهای OECD ارائه می دهد. در بسیاری از کشورها، کمتر از 1% (یا حتی کمتر از 0.5% ) بنگاهها بر اساس نرخ استخدامی جزء این دسته هستند و بر اساس نرخ گردش مالی، این سهم اندکی بالاتر است. تنها در تعداد محدودی از اقتصادهای شرق اروپا، این نرخ تا 4% نیز مشاهده می شود. همچنین در چند سال گذشته، این نسبت ها تقریبا ثابت بوده است.

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید