برنامه‌ریزی شخصی

بعضی از آدم‌ها همیشه در افکارشان گیج و سر در گم‌اند. آنها رؤیاها و ایده‌هایشان را مرتب نمی‌کنند و خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که حرف قبلی خودشان را تغییر می‌دهند، یا آن را طور دیگری بیان می‌کنند. آیا می‌توان همین حرف‌های پراکنده را متمرکزکرد و دقیق، یک جا نوشت؟ آیا می‌توان با توجه به امکانات و توانایی‌ها، نقشه‌‌ی راهی کشید تا رسیدن به اهداف، در کوتاهترین زمان، ممکن شود؟ این دوره در پی آن است که با آموزش روش‌های برنامه‌ریزی شخصی، الگویی برای حرکت هوشمندانه در مسیر زندگی فراهم آورد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید