تحول عمیق

انسان‌ها یا هرچند وقت یک‌بار دست به تحول عمیق می‌زنند و یا از نظر انسانی دچار مرگ تدریجی می‌گردند. در مدرسه‌ی تابستانی کسب و کار تغییر در نگرش، عادات و آموخته‌ها تجربه خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید