ent16

مزایای کار تیمی

مزیت اصلی کار‌تیمی نسبت به کارگروهی، کارآیی و اثربخشی بالای آن بوده که بخش عمده آن ناشی از خاصیت هم افزایی در کارتیمی است.

تیم ها می توانند بدون در اختیار داشتن افراد بزرگ، کارهای بزرگ انجام دهند. به عبارت دیگر، کارتیمی برخلاف کارگروهی، متکی به فرد خاصی نیست.

افراد تیم، آرمان مشترکی داشته که به آن ایمان و اعتقاد دارند. علاوه بر این،  در هدفگذاری ها و تصمیم گیری ها نیز سهیم اند. این ویژگی ها باعث می شود نسبت به تیم احساس تعلق کرده و انگیزه ی بالایی برای انجام هر چه بهتر کارها داشته باشند.

در تیم ها، بیان عقاید مختلف تشویق می شود، این موضوع باعث ایجاد ارتباطات باز و صادقانه شده و اعتماد عمیق تری بین افراد ایجاد می کند.

 البته همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، این مزایا فقط در صورتی وجود خواهند داشت که تیم سازی به خوبی انجام گرفته باشد.

تیم ها در کنار این مزایای غیر قابل انکار، معایبی نیز دارند:

برای موفقیت‌آمیز بودن فعالیت های یک تیم، باید در طراحی آنها، مسائل بسیار زیادی مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت تیم ها در مسیر کاری خود، با چالش هایی رو به رو خواهند شد که توانایی لازم برای مقابله و فائق آمدن بر آن ها را ندارند. به طور مثال، ترکیب اعضای تیم بسیار مهم است. چرا که درگیری بین اعضا، یا عدم توافق آن ها در رابطه با چگونگی اداره ی تیم، می تواند فعالیت های تیم را مختل کند.

پیدا کردن افراد مناسبی که مهارت های کار تیمی داشته باشند، مشکل است اما میتوان با آموزش های مناسب، این مهارت ها را در افراد مختلف، ایجاد و تقویت کرد. در صورت عدم وجود آموزش های لازم در زمینه ی تیم سازی و رهبری تیم، بسیاری از تیم ها (خصوصاً در دراز مدت)، کارایی و اثر بخشی خود را از دست داده و هم افزایی منفی را تجربه می کنند که این مساله باعث ایجاد نوعی عدم اطمینان نسبت به تیم ها می گردد.

 منبع : “کارآفرینی ، یک جرعه از بینهایت”، سید علیرضا فیض بخش