images (1)

رزرو مصاحبه

 

دوست عزیز

لطفا برای رزرو زمان مصاحبه، مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل بیست هزار تومان) را از طریق لینک زیر، بابت مدرسه تابستانی کسب و کار پرداخت نمایید و فیش پرداخت را پرینت گرفته و در روز مصاحبه همراه خود بیاورید.