IMG_9843

کلاس کارآفرینی دکتر یاوری

باید توجه داشت که کارآفرینی بدون نوآوری معنی ندارد. این نوآوری می تواند در جنبه های مختلفی مانند کسب و کار، محصول، فرایند، منابع، بازار، مدل کسب وکار و ساختار سازمانی بروز پیدا کند.

فرایند کارآفرینی با یک نیاز آغاز می شود که در ابتدا ایده ای به ذهن می رسد و فرصتی شناسایی می شود و بر اساس آن طرح و مدل تجاری نوشته شده و مقرون به صرفه بودن و امکان پذیری طرح بررسی می گردد و سپس کار اجرا می شود.

ترکیب متناسبِ سه جزء استعداد یا Talent، تکنیک و عادت رفتاری یا Temperament خاص باعث موفقیت کارآفرینان می گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید