IMG_0589

خلاقیت

مفهوم خلاقیت :

تاکنون تعاریف متفاوتی از خلاقیت ارائه شده است. 

بطور مثال :

-  پیدا کردن یک راه بهتر

-  به چالش کشیدن آداب و رسوم

- خارج از چارچوب بودن و فکر کردن 

تفاوت خلاقیت و نو آوری:

خلاقیت  فکر کردن به چیزهای جدید و نو آوری انجام چیزهای جدید است.

خلاقیت پایه نوآوری و نوآوری پایه کارآفرینی است.

موانع خلاقیت:

-         تنها یک جواب صحیح وجود دارد.

-         مفروضات اضافی

-         ترس از اشتباه و شکست

-         پیروی کورکورانه از قواعد

-         بیش از حد منطقی بودن

-         بیهوده انگاشتن بازی کردن

-         من خلاق نیستم

-         ترس از احمق جلوه کردن

-         پرهیز از ابهام

-         تفکر منفی 

نمونه های تفکر منفی :

-         عیب جویی

-         غر و لند

-         بی نظمی

-         سرزنش کردن

-         بی احترامی

-         ناتوانی

-         بی ارزشی

-         ناامیدی

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید