IMG_1375

سخنرانی و فن بیان

ما در روز با افراد زیادی سر و کار داریم اما اینکه چگونه با آنها رفتار کنیم که موفق شویم بسیار قابل بحث و مهم است.

قدرتمند صحبت کردن بسیار موثر است.قدرتمند صحبت کنید تا قدرتمند پذیرفته شوید وقت شناسی بسیار مهم است و باعث اطمینان در طرف مقابل میشود.

لباس و نحوه پوشش در سخنران، استفاده از زبان بدن،نداشتن تکه کلام از نکات کلیدی در سخنرانی است همیشه در ابتدای سخنرانی سلام کنید و خود را معرفی کنید اگر در انتهای سخنرانی برای شما دست زدند شما نیز دست بزنید.

صدای رفتار از صدای گفتار همیشه بلندتر است،پس با رفتارتان نیز به دیگران درس بیاموزید.

زمانی که در جایی سخنرانی میکنید حتما از مطالب جدید استفاده کنید که مخاطبان شما از آن ها اطلاع نداشته باشند.

خوب صحبت کردن مهم ترین رکن در سخنرانی است اگر شما بهترین مطالب را داشته باشید اما توانایی بیان کردن آن هارا به خوبی نداشته باشید شکست خورده اید. زمانی یک جمله معنی خود را پیدا میکند که شما بتوانید آن چیزی که در ذهنتان است را به مخاطب خود انتقال دهید. باید بدانیم که سخنرانی یک وسیله است و هدف دریافت مخاطبان است. سخنرانی را از آخر به اول مینویسند.مهم است که شما جلسات پایانی خود را بدانید بر روی مخاطبان تاثیر بگذارید.

تنظیم کردن نحوه ی صحبت کردن بر اساس شناسایی مخاطبان بسیار الزامی است اینکه در جمعی از پزشکان صحبت میکنید یا در جمعی از مردم یک روستا.

یکی از سیستم های صحبت کردن، فی البداهه صحبت کردن است اما باید سازماندهی شده باشد. وقت و زمان خریدنی است باید یاد بگیرید که در سخنرانی زمان را از مخاطبان خود بخرید از جملات پیچیده و نامفهوم خود داری کنید باید به جملات خود بهترین معنا را ببخشید.

زمانی که انسانها لغات را فراموش میکنند به طور نا خود آگاه از تکه کلام استفاده میکنند به حای استفاده از تکه کلام ها در سخنرانی سعی کنید که کمی مکث کنید و سپس به ادامه ی صحبت های خود بپردازید.

اکیدا از دروغ گفتن و فریب دادن مخاطبان خود داری کنید و جز حق و راستگویی صحبت دیگری نکنید. جک در مورد کسی ،شوخی ،غیبت ،تهمت و افترا از موارد نیز که جدا باید از آنها خود داری کنید.

در سخنرانی خلاق باشید، هیچ وقت هیچ یک از سخنرانی هایتان ،شبیه سخنرانی های قبلی نباشد.

هرگز صحبتی نکنید که باعث آزرده خاطر شدت مردم شود و همیشه برای سخنرانی خود نیت خیر داشته باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید