IMG_1749

کارگاه طرح تجاری دانشجویان

 

کارگاه طرح تجاری دانشجویان و  فارغ التحصیلان در تاریخ ۲۱ آبان در دانشگاه شریف برگزار شد ، و خانم

دکتر یاوری عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه شریف مدرس آن بودند.

طرح تجاری سند رسمی شرکت است که اهداف کسب و کار ما را تعیین می کند و یک برنامه ریزی کوتاه مدت و

بلند مدت برای رسیدن به اهداف تجاری کا خواهد بود.

طرح تجاری باید نیازها ، اهداف ، موقعیت ونتایج ایده و طرح ما را تعیین کند.

اولین لحظه ای که ایده به ذهن ما می رسد برای اینکه مطمئن شویم که این ایده یک فرصت تجاری خوبی است

مدل رضایت مندی آن را می نویسیم که تعیین می کند ایده ما قابل اجرا و سودآور است.

خانم دکتر یاوری توضیح دادند که مهمترین هدف از نوشتن مدل تجاری نشتن جزئیات و توضیحات بیشتر درباره

ایده ما و انسجام بین اجزای ایده است

اکثر مدل های تجاری ای که موفق هستند به دلیل وجود نوآوری در فرآیند است ، به عنوان مثال مدل تجاری

که ایده اصلی آن تولید کامپیوتری مانند کامپیوترهای دیگر است که ارزش پیشنهادی اضافه نسبت Dell کامپیوتر

به فروشندگان دیگر کامپیوتر است و نیز پذیرفتن سفارش به جای قروش در بازار است.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید