Image

کارگاه کار گروهی ویژه دانش آموزان ۱۰ تا ۱۳ سال

کارگاه کارگروهی ویژه دانش آموزان ۱۰ تا ۱۳ سال

کارگاه کارگروهی به مدت ۱۰ ساعت در پنج جلسه دو ساعته در دانشگاه شریف و پارک جمشیدیه برای دانش آموزان دوره دوم مدرسه کسب و کار شریف برگزار گردید.

مبنای این کارگاه تمرکز روی توانمند کردن افراد به لحاظ درک محدوده رابطه آنها با دیگران، پذیرش یکدیگر به عنوان عضوی موثردر نوع تعامل با خود و همچنین کم کردن میزان خود محوری در آنهاو تلاش برای در میان گذاشتن احساسات و نظرات خود در بین دیگران و احترام به ارا بقیه افرادحتی اگر با نظرات خود در زمینه خاص متفاوت باشد.

فعالیت های این دوره شامل گروه بندی اعضا بر اساس ویژگی های شخصیتی آنان و توضیح پاره ای از مسایل در خصوص نوع ارتباط و برقراری تعامل با هم در یک تیم بود به این منظور با نوشتن نمایشنامه بر اساس ذهنیت خود بچه ها و اجرای آن توسط گروه ها و نقد و بررسی نحوه اجرا، توسط مربی و اعضا، در خصوص نقاط قوت و ضعف شخصیتی افراد صورت گرفت .

یک بخش از کار گروهی به نوشتن داستان بر اساس هشت کلمه از قبل تعیین شده با رعایت قوانین مربوط به داستان نویسی و انجام پانتومیم بود .

نکته قابل توجهه در خصوص انجام این فعالیت ها رسیدن به مهارت کامل در هر یک از شاخه ها نبود بلکه قصد بر این بود که بتوانیم با برگزاری این مجموعه روحیه انجام کار تیمی جمعی و مشارکتی را بالا برد و اینکه افراد در خلال گروه در جهت سازگاری بیشتر گام بردارند که تا حد زیادی موفقیت آمیز بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید