photo_2016-06-05_04-05-00

کارگاه حل مسله برای بچه های ۱۰ تا ۱۳ سال

مهارت حل مسئله یکی از مهارت های شناختی است که انسان را در حل مسئله درونی و بیرونی یاری می دهد. آموزش این مهارت می تواند از بروز مشکلات جوانان و بحرانی شدن تعارض های خانوادگی پیشگیری کند.

با توجه به نتایج آزمون های دانش آموزان این گروه، تصمیم تیم اجرایی بر این شد تا کارگاهی ۱۰ ساعته با عنوان حل مسئله هم برای این گروه برگزار شود.

در این کارگاه مهارت های درک احساسات و نظرات دیگران، درک انگیزه ها و یافتن راه حل های متعدد برای یک مسئله، در نظر گرفتن عواقب و نتایج امور و برنامه ریزی متوالی با استفاده از طرح درس هایی آموزش داده شد.

این کارگاه در ده جلسه ۲ ساعته در روزهای پنج شنبه در دانشگاه شریف برگزار شد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید