با ما در تماس باشید.

مدرسه تابستانی کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس: ۶۶۱۶۵۴۹۰-۰۲۱
 ایمیل : summerschool@sharif.edu
آدرس : تهران – خیابان آزادی – دانشگاه صنعتی شریف – دفتر توسعه کارآفرینی