حمایت از ایده‌های ناب

مدرسه تابستانی کسب‌وکار دانشگاه صنعتی شریف خود را موظف می‌داند که ایده‌های کارآفرینی شکل گرفته در خلال دوره را تامین مالی نماید.
ایده‌های خلاقانه و نوآورانه‌ی پذیرفته‌شدگان مدرسه تابستانی کسب‌وکار شریف در خلال دوره، با کمک اساتید و مربیان پرورش یافته و در قالب باشگاه کارآفرینان جوان شریف به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. در صورت وجود نیاز مالی برای تبدیل شدن به یک کسب‌وکار کارآفرینانه، مدرسه آمادگی کامل دارد که به یکی از دو صورت:
-سرمایه‌گذاری
-اعطای تسهیلات و وام
بدون محدودیت (نامحدود) از این کسب‌وکارها پشتیبانی و حمایت نماید.