لطفا صبر کنید

مدرسه تابستانی کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس: 66165490-021
 ایمیل : summerschool@sharif.edu
آدرس : تهران – خیابان آزادی – دانشگاه صنعتی شریف – دفتر توسعه کارآفرینی