مصاحبه و ثبت نام

مدرسه‌ی تابستانی کسب‌وکار شریف در نظر دارد دانش‌آموزان و دانش‌جویان را در قالب برنامه‌هایی موازی و مجزا به سمت و سویی ترغیب کند، تا ذهن خود را به صورت منسجم در جهت انتخاب آینده‌ای موفق‌تر سوق دهند. آن‌گاه برای چنین فردی دست‌یابی به منابع اقتصادی ناشی از کارآفرینی و تسخیر عرصه‌های نو ارزش تلقی می‌شود. چنین طرز تلقی از دنیای پیرامون، ذهن فرد را نسبت به خلق ایده‌های نو و استقلال اقتصادی و کسب موفقیت دگرگون می‌سازد. با توجه به اهمیت و ضرورت آشنایی دانش‌آموزان و دانش‌جویان با مباحث کسب‌وکار و فقدان این مباحث در سیستم آموزشی کشور، این مدرسه در نظر دارد تا با آموزش خلاقانه‌ی این موضوعات، کارآفرینان موفق و بلندپرواز آینده را بسازد. یکی دیگر از مزیت‌های بسیار مهم شرکت در این دوره، عضویت در باشگاه کارآفرینان جوان دانشگاه صنعتی شریف است؛ داشتن کارت عضویت این باشگاه مزایاى زیادى از جمله امکان شرکت در همایش‌ها و جشنواره‌هاى مختلف در دانشگاه صنعتى شریف را دارد. دارندگان این کارت می‌توانند براى ایده‌هاى کارآفرینانه خود به مدت یک سال از خدمات مشاوره‌اى اساتید دانشگاه شریف بهره‌مند شوند. علاوه بر این، تصمیم داریم روی بهترین دانش‌آموزان و دانش‌جویان (آن‌هایی که می‌توانند موفق‌ترین کسب‌وکارهای آینده را راه بیاندازند) سرمایه‌گذارى خاص کنیم. ما قطعاً کنار آن‌ها هستیم تا زمان موفقیت‌های بزرگ‌شان سریع‌تر و بالاتر اتفاق بیافتد.

برای شرکت‌کنندگان مستعدی که قابلیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای داشته باشند، تعداد محدودی کمک هزینه تحصیلی برای حضور در این دوره در نظر گرفته شده است. منابع مالی مربوط به این کمک هزینه ها، توسط دانشگاه صنعتی شریف، چند وزرات‌خانه و برخی شرکت‌های بزرگ خصوصی اعطا می‌گردد و‌ بخشی از هزینه‌های شرکت در مدرسه تابستانی کسب‌وکار شریف در سال 1394 را پوشش می‌دهند. متقاضیان بهره‌مندی از این امتیاز، می‌توانند در روز مصاحبه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

هزینه ثبت نام در مدرسه کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف برای حدود 250 ساعت آموزش، ۴,۷۰۰,۰۰۰ (معادل چهارمیلیون و هفتصد هزار) تومان می‎باشد.

 

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است