بورسیه حضور در دوره

برای دانش‌آموزان یا دانشجویان مستعدی که قابلیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای در ارتباط با خلاقیت و کارآفرینی داشته باشند، تعداد محدودی بورسیه برای حضور در این دوره در نظر گرفته شده است. این بورسیه‌ها توسط دانشگاه صنعتی شریف ، چند وزرات‌خانه و برخی شرکت‌های بزرگ خصوصی اعطا می‌گردد و‌ بخشی از هزینه‌های شرکت در مدرسه تابستانی کسب‌وکار شریف در سال 1393 را پوشش می‌دهند. متقاضیان بهره‌مندی از این امتیاز، مي توانند به‌ صورت فردی از طريق اين سايت و پر كردن فرم تعيين وقت مصاحبه اقدام نمايند.

ثبت نام ویژه دانش آموزان

ثبت نام ویژه دانشجویان